Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

12 lutego, 2022 Off By admin
Co owo jest odbiornik EMI a czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które częstokroć pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą całokształt planowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby przyuważyć promieniowane a przewodzone emisje generowane przy użyciu wyposażenie elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe a analizatory widma, równie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, no tak gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej a częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki odbiornik EMI względnie analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl czy też wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą sprzęt elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to wprawa sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie a ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają znaczenie na przebieg strategia EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane przy użyciu linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu albo innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest w podobny sposób przewodzony, kiedy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest przeprowadzać testy EMI?

Istnieje wiele czynników, które powodują, iż procedura EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna tarapaty w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją niemniej wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl i personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i że gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, dodatkowo przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, ponieważ zasilacze służą nieco jako „posłaniec” niż początek problemów EMC.

Pozostaje jeszcze materia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest wielce http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest znacznie spodni niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.